Kategorie produktů

Servis průmyslových armatur

Nabízíme Vám servis nejrůznějších druhů a typů armatur od domácích i zahraničních výrobců pro veškeré pracovní látky. Tuto činnost vykonáváme na základě oprávnění, uděleného Institutem technické inspekce a více než 30-ti leté praxe v tomto oboru.

Provádíme opravy a seřizování:

  • pojistných ventilů přímočinných pružinových
  • redukčních ventilů (regulátorů tlaku)
  • regulačních ventilů
  • uzavíracích a zpětných ventilů
  • odvaděčů kondenzátu
  • dalších armatur po dohodě

Zkoušení průmyslových armatur provádíme vzduchem na zkušební stolici. Rozsah parametrů zkoušených armatur:

  • DN 6 – DN 200
  • PN 6 – PN 400
  • Připojení přírubové a závitové

Servis je možné v některých případech provést přímo u zákazníka.

Na opravené a seřízené armatury Vám vystavíme potřebné atesty a protokoly o provedených zkouškách (platí zejména pro pojistné ventily).