Kategorie produktů

Redukční ventily

Redukční ventily (regulátory tlaku) jsou armatury, které snižují vstupní tlak pracovní látky na nižší hodnotu výstupního (redukovaného) tlaku a tento tlak samočinně udržují na nastavené hodnotě. Redukční ventil má udržovat konstantní tlak za výstupem z redukčního ventilu a to bez ohledu na velikost průtoku a případné kolísání vstupního tlaku. Polohu kuželky, tj. velikost průtoku, určuje rovnováha sil, ke které dochází na membráně redukčního ventilu. Z jedné strany vždy působí na membránu redukovaný tlak. Na druhou stranu membrány působí buď síla pružiny (přímočinný redukční ventil) nebo řídící tlak (nepřímočinný redukční ventil), speciálně upravený řídícím ventilem (pilotem).  

Redukční ventily přímočinné pružinové - ELIC, BAILEY, SČA, MAGWEN, YOSHITAKE pro kapaliny, plyny a páry

Redukční ventily nepřímočinné s pilotem - BAILEY, YOSHITAKE pro plyny a páry

Výrobci v této kategorii: