Kategorie produktů

Odvaděče kondenzátu

Odvaděč parního kondenzátu je samočinný ventil, který automaticky odvádí kondenzát z technologického zařízení (výměníky tepla, ohřívače, autoklávy, lisy, sušáky atd. ) nebo přímo z potrubí. Kondenzát vznikající v parním prostoru snižuje účinnost zařízení a způsobuje rázy v potrubí.

Odvaděče kondenzátu využívají různých fyzikálních vlastností vody a páry a pracují tak na různých principech. Rozeznáváme 4 základní druhy odvaděčů kondenzátu:

  • plovákové - mechanické odvaděče, využívající při své funkci rozdílných měrných hmotností vody a páry.
  • termodynamické - pracují na základě Bernoulliho principu, popisujícího vzájemnou závislost statického a dynamického tlaku v proudící tekutině.
  • termostatické - využívají při své funkci rozdílných teplot páry a kondenzátu, teplota odpouštěného kondenzátu je nastavena termostatickým elementem uvnitř odvaděče.
  • zvonové - mechanické odvaděče, využívající při své funkci rozdílných měrných hmotností vody a páry.

Výrobci v této kategorii: